Polityka prywatności

  Operatorem sklepu internetowego www.SuperKoszyk.pl oraz administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
  ADELAIDA GRYGIEŃĆ spółka jawna z siedzibą w Suwałkach (16-400) przy ul. Waryńskiego 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213682, NIP 844-213-65-97, REGON: 791068703, adres mailowy: sklep@superkoszyk.pl zwana dalej Operatorem.  § 1 Polityka Cookies


  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez ADELAIDA GRYGIEŃĆ spółka jawna z siedzibą w Suwałkach (16-400) przy ul. Waryńskiego 26,

   


  I. Definicje


  1. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  2. Cookies Operatora - oznacza Cookies zamieszczane przez Operatora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Operatora za pośrednictwem Serwisu.
  3. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Operatora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  4. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Operator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenach SuperKoszyk.pl.
  5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

   

  II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies


  1. Stosowane przez Operatora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

  2. Operator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

   


  III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

  1. Operator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
   a. Konfiguracji serwisu
   i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
   ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
   iv) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...
   b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
   iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Operatora.
   c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
   d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
   e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   f. Reklamowych
   i)Serwis wykorzystuje w celach reklamowych pliki cookies/identyfikatory treści reklamowych. Dzięki temu możemy prezentować odwiedzającym zainteresowanym naszymi produktami reklamy na stronach partnerskich, w aplikacjach i wiadomościach elektronicznych. Technologie retargetujące wykorzystują pliki cookies oraz identyfikatory treści reklamowych do wyświetlania reklam opartych na Państwa historii korzystania z przeglądarki.


  2. Operator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
   a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   i) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   d. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   ii) Trusted Shops [administrator cookies: Trusted Shops GmbH z siedzibą w Niemczech]
   e. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   i) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]
   ii) gadu-gadu.pl [administrator cookies: GG Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie]

   


  IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies


  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

   


  § 2 Rodzaje zbieranych danych


  Dane pobierane podczas rejestracji lub złożenia zamówienia bez rejestracji: Jeśli użytkownik zdecyduje się na rejestrację lub złożenie zamówienia bez rejestracji, zostanie poproszony o podanie takich danych jak: imię i nazwisko, adres zamaawiającego, numer telefonu do kontaktu oraz dane do wysyłki: imię i nazwisko odbiorcy, adres odbiorcy, numer telefonu odbiorcy przesyłki.
  Dane pobierane automatycznie: Podczas korzystania ze strony internetowej Operatora automatyczne zbierane są następujące dane Użytkownika: numer IP, rozdzielczość i kolory ekranu, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki, wersje dodatku Flash, obsługa języka Java.
  Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystyczanej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

   


  § 3 Do czego są wykorzystywane dane Użytkownika:


  Operator wykorzystuje zebrane dane do następujących celów
  - realizacji i wysyłki zamówienia oraz obsługi transakcji zakupu
  - do korespondencji handlowej dotyczącej szczegółów zamówienia i dostawy.
  - do korespondencji technicznej – np. przypomnienie hasła
  - w celu udostępnienia danych, w razie konieczności, pracownikom Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
  - w celu udostępnienia danych organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności gdy będą tego wymagały przepisy prawa oraz gdy konieczna będzie ochrona Operatora przez nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami Użytkownika.

   


  § 4 Kto ma dostęp do informacji?


  Do podanych informacji dostęp mają upoważnieni pracownicy Operatora lub firmy zaangażowane bezpośrednio w obsługę sklepu i realizację zamówienia, jak również w obsługę transakcji zakupu (np. firma kurierska, której przekazywane są dane niezbędne do doręczenia przesyłki, firmie autoryzującej transakcje płatnicze).
  W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe użytkowników mogą zostać ujawnione organom państwowym. Sytuacja taka może zajść, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy konieczna jest ochrona Operatora przed nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami.


  Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

  Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

   

   

  § 5 Newsletter


  O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych. Klienci otrzymują w newsletterze aktualną ofertę marketingową. Użytkownicy, którzy chcą zapisać się do naszego newslettera, proszeni są o podanie swojego adresu e-mail w odpowiednim miejscu, a następnie do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych poprzez potwierdzenie zapisu do newslettera. Dane użytkowników, którzy wyrazili chęć otrzymywania newslettera, a nie złożyli zamówienia dodawane są do listy mailingowej SuperKoszyk.pl. Wykorzystywane są one wyłącznie do wysyłania kolejnych wydań Newslettera. Z usługi e-mail newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie („wymówienie”) samemu zmieniając odpowiednią opcję w ustawieniach konta: Moje konto > Ustawienia newslettera > Chcę otrzymywać od SuperKoszyk informacje o najnowszych ofertach i promocjach, lub wysyłając do nas maila (sklep@superkoszyk.pl) z informacją o rezygnacji.

   

   

  § 6 Sposób kontaktu Operatora z użytkownikami


  W sprawach dotyczących zamówienia, w tym dotyczących potwierdzenia rejestracji, złożenia zamówienia oraz płatności za dokonana transakcję Operator może kontaktować się z użytkownikami poprzez e-mail lub telefon podany przez użytkownika.

   


  § 7 W jaki sposób można dokonać zmian w danych osobowych

   


  Każdy użytkownik ma prawo wglądu i modyfikacji podanych danych. Może to zrobić samodzielnie, poprzez dostęp do swoich danych po zalogowaniu do sklepu lub poprzez pytanie przesłane do Operatorem na adres sklep@superkoszyk.pl.
  Aby usunąć swoje dane należy wysłać maila z takim życzeniem na adres sklep@superkoszyk.pl. Po usunięciu danych nie będzie dostępna historia zamówień ani program rabatowy.
  W przypadku życzenia modyfikacji lub usunięcia danych przekazanego poprzez e-mail Operator może poprosić użytkownika o potwierdzenie tożsamości.

   


  § 8 Bezpieczeństwo informacji


  Zawartość serwisu Operatora jest całkowicie bezpieczna także dla dzieci. Nie zawiera treści uznanych za niebezpieczne lub niestosowne dla dzieci.
  Operator podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych użytkowników. Operator nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez włamywaczy. Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać innym osobom. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić Operatora o takiej sytuacji.

   


  § 9 Bezpieczeństwo operacji finansowych


  W przypadku dokonywania płatności kartą płatniczą realizacja płatności odbywa się na stronach firm: Platnosci.pl, PayByNet oraz PayPal odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i autoryzację płatności. Operator nie ma dostępu do żadnych danych wykorzystanych w procesie płatności, w tym numeru karty, daty ważności, danych posiadacza.

   


  § 10 Dobrowolność podania danych


  Udostępnienie danych jest dobrowolne. Jednak w przypadku nie udostępnienia danych niezbędnych do sprzedaży i wysyłki towaru realizacja zamówienia może nie być możliwa.

   

  § 11 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy


  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

  • Największa drogeria internetowa
  • Średnia ocena klientów to 4.95 / 5.00
  • 14 dni na zwrot