Polityka prywatności

  W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnie (dalej jako "RODO" lub „Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych").

  Mając na uwadze powyższe, informujemy Cię o zasadach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej prezentujemy informacje w tym przedmiocie.

  Korzystając z oferowanych przez nas usług powierzasz nam swoje informacje. Mają miejsce sytuacje, kiedy powierzasz te informacje także naszym zaufanym partnerom, których usługi funkcjonują w środowisku naszego sklepu, z którymi podjęliśmy współpracę w celu zagwarantowania Tobie obsługi na bardzo wysokim poziomie, a także w ramach działań marketingowych (dalej jako „Zaufani Partnerzy”). Chcemy Ci wyjaśnić, jakie dane są przez nas zbierane, jaki jest tego cel oraz jak są wykorzystywane.


  Jaki podmiot będzie administratorem Twoich danych?

  Administratorem Twoich danych oraz Operatorem sklepu internetowego www.SuperKoszyk.pl osobowych jest firma SALESHUB SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kotylion 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000528795, NIP 5223020574, REGON: 360056007, zwana dalej SuperKoszykiem.

  Poniżej wskazujemy dane do kontaktu oraz dane inspektora danych osobowych:

  Inspektor Danych Osobowych

  SALESHUB SP. Z O.O
  ul. Kotylion 4
  02-860 Warszawa


  adres mailowy:
  [email protected] udostępniony został Tobie w celu usprawnienia kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych

  numer tel.: 785-290-201

  Jakie dane są przez nas przetwarzane?

  Przetwarzane są te dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z SuperKoszyka lub podejmując z nami kontakt w wybrany przez Ciebie sposób. Te dane to głównie:
  - dane konieczne do udostępnienia Ci konta np. adres e-mail lub numer telefonu, które są przez Ciebie podawane, np. podczas składania zamówienia lub w formularzach w naszym sklepie,
  - dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po sklepie lub związane z newsletterem. Przykładem tych danych są np. dane, które pozostawiasz w plikach cookies.


  W jakim celu są przetwarzane Twoje dane osobowe oraz jakie są tego podstawy prawne?

  Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy pomiędzy SuperKoszykiem a Tobą czyli Użytkownikiem, w szczególności do założenia konta, przyjęcia zamówienia i jego realizacji. Dane są przetwarzane do czasu wygaśnięcia umowy, z zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy - w takim przypadku jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) do c) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik. Twoje dane są przez nas przetwarzane również do celów statystycznych i marketingowych (w tym między innymi poprzez analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług. Wówczas dane są przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Pragniemy Cię poinformować, że zautomatyzowane przetwarzanie danych nie wywołuje wobec użytkownika żadnych skutków prawnych ani zobowiązująco na niego nie wpływa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. lit. a) gdyż dane podajesz dobrowolnie oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – kiedy stanowią one uzasadniony interes administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do realizacji umowy pomiędzy SuperKoszykiem a Tobą uniemożliwi ich realizację, np. wysyłkę zamówienia.


  Do czego jesteś uprawniony w związku z danych osobowych?

  W związku z przetwarzaniem przez SuperKoszyk Twoich danych osobowych, na podstawie przepisów art. 15 – 22 wyżej RODO przysługują Ci poniżej wymienione prawa:
  - prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  - prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  - prawo żądania sprostowania danych,
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z SuperKoszykiem poprzez wysłanie emaila na adres [email protected]

  Do jakich podmiotów trafią Twoje dane osobowe?

  - Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie SuperKoszyka, m.in. firmie obsługującej wybraną przez Ciebie metodę płatności, firmie kurierskiej, która dostarczy zamówienie, firmom realizującym wysyłkę emaili, dostawcom usług IT realizującym wysyłkę. Firmy te przetwarzają dane na podstawie umowy z SuperKoszykiem i wyłącznie zgodnie z poleceniami SuperKoszyka w celu realizacji konkretnego zlecenia.
  - Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usługi na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. W takim przypadku informację na ten temat znajdziesz w ramach poszczególnych usług.
  -Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).


  Jakie dane są zbierane?

  - Dane pobierane podczas rejestracji lub złożenia zamówienia bez rejestracji: Jeśli użytkownik zdecyduje się na rejestrację lub złożenie zamówienia bez rejestracji, zostanie poproszony o podanie takich danych jak: imię i nazwisko, adres zamawiającego, numer telefonu do kontaktu oraz dane do wysyłki: imię i nazwisko odbiorcy, adres odbiorcy, numer telefonu odbiorcy przesyłki.
  - Dane pobierane automatycznie: Podczas korzystania ze strony internetowej Superkoszyka automatycznie zbierane są następujące dane Użytkownika: numer IP, rozdzielczość i kolory ekranu, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki, wersje dodatku Flash, obsługa języka Java. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Ciebie danymi osobowymi. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny.


  Do czego służą dane Użytkownika?

  Superkoszyk wykorzystuje we wskazanych celach:
  - do korespondencji handlowej dotyczącej szczegółów zamówienia i dostawy
  - do korespondencji technicznej – np. w celu przypomnienia hasła
  - do realizacji i wysyłki zamówienia oraz obsługi transakcji zakupu
  - w celu udostępnienia danych organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności gdy będą tego wymagały przepisy prawa oraz gdy konieczna będzie ochrona Operatora przez nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami Użytkownika,
  - w celu udostępnienia danych, w razie konieczności, pracownikom Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


  Jakie podmioty są uprawnione do dostępu do informacji?

  Przedmiotowe informacje są dostępne upoważnionym pracownikom Superkoszyka lub firmom zaangażowanym bezpośrednio w obsługę sklepu i realizację zamówienia, jak również w obsługę transakcji zakupu (np. firmie kurierskiej, której przekazywane są dane niezbędne do doręczenia przesyłki, firmie autoryzującej transakcje płatnicze).
  W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe użytkowników mogą zostać ujawnione organom państwowym. Sytuacja taka może zajść, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy konieczna jest ochrona Operatora przed nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami.

  Korzystamy także z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa Cookies w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

  Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.


  Newsletter

  O ile Użytkownik wyrazi na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Użytkownika adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych. Zapisani do Newslettera Użytkownicy otrzymują w newsletterze aktualną ofertę marketingową. Użytkownicy, którzy chcą zapisać się do naszego newslettera, proszeni są o podanie swojego adresu e-mail w odpowiednim miejscu, a następnie do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych poprzez potwierdzenie zapisu do newslettera. Dane użytkowników, którzy wyrazili chęć otrzymywania newslettera, a nie złożyli zamówienia dodawane są do listy mailingowej SuperKoszyk.pl. Wykorzystywane są one wyłącznie do wysyłania kolejnych wydań Newslettera. Z usługi e-mail newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie („wymówienie”) samemu zmieniając odpowiednią opcję w ustawieniach konta: Moje konto > Ustawienia newslettera > Chcę otrzymywać od SuperKoszyk informacje o najnowszych ofertach i promocjach, lub wysyłając do nas maila ([email protected]) z informacją o rezygnacji.

  Jakie są sposoby kontaktu Operatora z użytkownikami?

  W sprawach dotyczących zamówienia, w tym dotyczących potwierdzenia rejestracji, złożenia zamówienia oraz płatności za dokonana transakcję Operator może kontaktować się z użytkownikami poprzez e-mail lub telefon podany przez użytkownika.

  Aby usunąć swoje dane należy wysłać maila z taką dyspozycją na adres [email protected] lub [email protected] . Po usunięciu danych nie będzie dostępna historia zamówień ani program rabatowy.

  W przypadku życzenia modyfikacji lub usunięcia danych przekazanego poprzez e-mail Operator może poprosić użytkownika o potwierdzenie tożsamości.

  Jak dokonać zmian w danych osobowych?

  Każdy użytkownik ma prawo wglądu i modyfikacji podanych danych. Może to zrobić samodzielnie, poprzez dostęp do swoich danych po zalogowaniu do sklepu lub poprzez pytanie przesłane do Operatora na adres [email protected]

  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy

  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

  Jak dbamy o bezpieczeństwo informacji?

  Operator podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych użytkowników. Operator nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez włamywaczy. Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać innym osobom. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić Operatora o takiej sytuacji.

  Zawartość serwisu Operatora jest całkowicie bezpieczna także dla dzieci. Nie zawiera treści uznanych za niebezpieczne lub niestosowne dla dzieci.

  Bezpieczeństwo operacji finansowych

  W przypadku dokonywania płatności kartą płatniczą realizacja płatności odbywa się na stronach firm: BlueMedia oraz PayPal odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i autoryzację płatności. Operator nie ma dostępu do żadnych danych wykorzystanych w procesie płatności, w tym numeru karty, daty ważności, danych posiadacza.

  Polityka Cookies

  Cookies oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie ilości informacji w bazie danych przeglądarki klienta, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz ze stron internetowych Serwisu.
  - Cookies SuperKoszyka oznacza Cookies zamieszczane przez SuperKoszyk, związane ze świadczeniem usług przez SuperKoszyk.
  - Cookies Zewnętrzne oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów SuperKoszyka, za pośrednictwem stron internetowych SuperKoszyka.
  - Użytkownik oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  - Urządzenie oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do SuperKoszyka.


  Stosowane przez Superkoszyk Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  SuperKoszyk może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.


  Przez Superkoszyk są wykorzystywane dwa typy plików cookies:
  - Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
  - Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.


  Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

  Jakie są cele wykorzystywania Cookies?

  - SuperKoszyk wykorzystuje wewnętrzne Cookies w celu konfiguracji Serwisu, dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu, rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, np. w odpowiedniej wersji językowej. Ustawienia użytkownika mogą być zapamiętywane w Cookies, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, sposobu sortowania oferty itp... Niektóre informacje są zapamiętywane w Cookies także w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. - Inne spośród zapamiętanych informacji są potrzebne do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  - Cookies mają na celu również analizę badania oglądalności, tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron SuperKoszyka, co gwarantuje ulepszanie ich struktury i zawartości.
  - Korzystając z Cookies SuperKoszyk dokonuje optymalizacji i zwiększenia wydajności usług oraz poprawnie rozpoznaje programy partnerskie.
  - Cookies są wykorzystywane przez SuperKoszyk również w celach reklamowych. Na tej podstawie możemy prezentować odwiedzającym zainteresowanym naszymi produktami reklamy na stronach partnerskich, w aplikacjach i wiadomościach elektronicznych. Technologie retargetujące wykorzystują pliki cookies oraz identyfikatory treści reklamowych do wyświetlania reklam opartych na Państwa historii korzystania z Serwisu.


  Poniżej prezentujemy cele wykorzystania zewnętrznych Cookies:

  - zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  - prezentowanie treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  - wykorzystanie funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA] oraz tawk.to [administrator cookies: tawk.to z siedzibą w USA]
  - wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  - prezentowanie opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego Trusted Shops [administrator cookies: Trusted Shops GmbH z siedzibą w Niemczech]- zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych osób odwiedzających Wirtualne Biuro Prasowe Drogerii SuperKoszyk.pl [administrator cookies: WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej]


  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies. Użytkownik może jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wyłączenie Cookies lub ograniczenie ich działania może jednak wpłynąć na działanie Serwisu, a nawet uniemożliwić poprawne z niego korzystanie.
  Niedokonanie zmian przez Użytkownika oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje dotyczące SuperKoszyka w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.


  Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

  • Największa drogeria internetowa
  • Średnia ocena klientów to 4.95 / 5.00
  • 14 dni na zwrot